1 2 3 4 5 7
Pratik Bilgiler
Elektirik ve Su Aboneliği için gereken evraklar

Elektirik ve Su Aboneliği için gereken evraklar

Su Aboneliği
* İlk Konut Aboneliği
o İskan ruhsatı (İmar Md. "Aslı Gibidir" onaylı)
o Binaya ait Şantiye su numarası
oKiracı iseniz kira kontratının fotokopisi,Malsahibinin kimlik fotokobisi
o Malsahibi iseniz, tapunun fotokopisi.
o Kimlik fotokopisi ve aslı
o T.C. Kimlik No

Elektirik abomanlığı için gereken evraklar.

*ilk konut Aboneliği

1. Tedaş'a kayıtlı yetkili bir Elektrik Mühendisi veya tesisatçısı tarafından hazırlanmış plan veya proje
2. İstek yerine ait harici kroki
3. Abonman (talep) kartonu
4. Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise Tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belgeleyen belge
5. Kiraya vermiş ise kira kontratının fotokopisi
6. Yapı kullanma izin belgesi (iskan)
7. Yapı ruhsatı
 

Yazılar Ana Sayfası